Like Me.
Follow Me.
Mail Me.

 The Biggest Culinary Platform on Social Media in the Netherlands.

Facebook

|

Instagram

|

Agenda

|

|

Partners

|

Archive

|

Events

|

Privacy is een belangrijk onderwerp voor Culinaire inspiratie. Dit Privacybeleid schetst de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u deze site en / of pagina's daarvan gebruikt (de 'Site'). Deze principes zijn van toepassing op persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw naam, fysiek adres, e-mailadres of andere contactgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van de Site of die wij kunnen vragen.

· Culinary Inspiration kan bepaalde niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen die uw browser beschikbaar stelt wanneer u een website bezoekt, zoals het Internet Protocol-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw bezoek. We gebruiken deze gegevens beter om het gedrag van gebruikers te begrijpen en ons aanbod verder te verbeteren.

· Als we persoonlijke gegevens verzamelen of van u verlangen om gegevens te verstrekken, zoals een registratie voor een op de Site aangeboden service, beperken we het gebruik en de verwerking van dergelijke gegevens tot het doel dat door de omstandigheden wordt gedemonstreerd of tot het doel we onthullen wanneer we de gegevens verzamelen. Bovendien kunnen gegevens die via deze site worden verkregen, door Culinary Inspiration worden verwerkt voor doeleinden zoals prospectie en promotie van haar producten of services. Als we de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Bij uw eerste bezoek aan de site wordt een cookie naar uw computer gestuurd die uw browser op unieke wijze identificeert. Een "cookie" is een klein bestand dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen onze sites gebruiken. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden, maar sommige functies of services op de Site werken mogelijk niet correct zonder cookies.

· We kunnen verzamelde gegevens delen, zoals gebruikerstrends of het aantal gebruikers dat toegang heeft gekregen tot een bepaald deel van de Site. Deze verzamelde gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

· Wij delen geen persoonlijke gegevens in welke vorm dan ook met andere bedrijven of individuen, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, zoals wettelijk verplicht is, of als het onderworpen is aan een overeenkomst die de partijen verplicht om dergelijke gegevens alleen in onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid, evenals met de gepaste vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen.

· Er wordt toestemming gegeven om persoonlijke gegevens die zijn verzameld op onze site op te slaan en te verwerken in elk land waar Culinary Inspiration of onze hostaanbieders faciliteiten onderhouden. Door de Site te gebruiken, stemt u in met de overdracht en het beschikbaar stellen van uw gegevens aan deze faciliteiten, met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht van uw gegevens.

· We nemen passende veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

· In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om te weten welke van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. We zijn echter mogelijk niet in staat om alle op de Site aangeboden diensten te leveren zonder uw persoonlijke gegevens te ontvangen. U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u te onderzoeken en, indien nodig, de gegevens te laten corrigeren.

Privacy verklaring van Culinaire Inspiratie 2018/19

Culinaire Inspiratie The biggest culinary platform on social media in the Netherlands. All photo rights and credits reserved to the respective owner(s).Copyright © 2018 Culinaire Inspiratie. All Rights Reserved | Privacy declaration of Culinary Inspiration 2018 | Privacy verklaring van Culinaire Inspiratie 2018

Joris Bijdendijk Head-Chef of Restaurant Rijks * Photo Credit: Rinze Vegelien
Photo Credit: Rinze Vegelien
Photo Credit: Rinze Vegelien
Photo Credit: Jan Kees Steenman